Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 7278779.71 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
24.01.2020Viera FíbováKúpna zmluva666.24NáhľadDetail
Zmluva
074TT220086
10.01.2020Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku148408.58NáhľadDetail
Zmluva
26.11.2019Výskumný ústav vodného hospodárstvaDohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku30.00NáhľadDetail
Zmluva
310922-2019
13.11.2019Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Úverová zmluva148408.58NáhľadDetail
Zmluva
310922-2019
13.11.2019Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke148408.58NáhľadDetail
Zmluva
310922-2019
13.11.2019Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu148408.58NáhľadDetail
Zmluva
30.10.2019Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Zmluva o bežnom účte (dotačný účet)0.00NáhľadDetail
Zmluva
04.10.2019Energet, s.r.o.Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva0.00NáhľadDetail
Zmluva
04.10.2019Peter Adámek st.Zmluva o dielo0.00NáhľadDetail
Zmluva
190452-VB
26.09.2019Západoslovenská distribučná,a.s.Dodatok k Zmluve o zriadení vecných bremien0.00NáhľadDetail
Zmluva
12.09.2019Ing. Petra PeckováKúpna zmluva1141.00NáhľadDetail
Faktúra
234/2019
12.09.2019FCC Slovensko, s. r. o.Komunálny odpad zvoz1789.94  Detail
Faktúra
232/2019
12.09.2019Alexander Korosfoyspracovanie účtovníctva420.00  Detail
Faktúra
227/2019
12.09.2019Slovak Telekom, a.s.hlasové služby78.67  Detail
Faktúra
229/2019
12.09.2019ZSE Energia, a. s.elektrina ocú126.24  Detail
Faktúra
229/a2019
12.09.2019ZSE Energia, a. s.elektrika MŠ66.74  Detail
Faktúra
233/2019
12.09.2019Váhy PILÁT, s.r.o.kontrola váhy MŠ58.80  Detail
Faktúra
230/2019
12.09.2019ZSE Energia, a. s.plyn OcÚ1200.00  Detail
Faktúra
235/2019
12.09.2019Gamabus s.r.o.Dôchodci autobus výlet540.00  Detail
Faktúra
214/2019
05.09.2019Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.voda DSL nedoplatok1558.84  Detail

1 / 108